شکست گوگل در پروژه تحقیقاتی همجوشی سرد

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت-گروه محیط زیست: گویا صرف سال‌‌ها زمان و اختصاص بودجه‌‌ هنگفت در پروژه‌‌ای بلندپروازانه از سوی گوگل برای مهار انرژی همجوشی در دمای اتاق با شکست مواجه شده است. با وجود سال‌‌ها تلاش دانشمندان برای دستیابی به انرژی گداخت هسته‌‌ای قابل‌‌استفاده، هنوز دستاورد چشمگیری در این عرصه حاصل […]