کارگاه اصول انبارداری

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فنی و مهندسی: سرفصل کارگاه آموزش اصول انبارداری : برنامه ریزی و احتیاجات مواد مدیریت هزینه و کنترل موجودی حد سفارش و کنترل موجودی انبار طراحی داخلی، کدبندی، نشانه و شماره گذاری در انبار و مراکز توزیع​ اصول انباردا ری و استفاده بهینه از فضا، تجهیزات و امکانات انبار انبارداری نوین و استراتژی های کاهش هزینه در انبار ایمنی حمل و نقل و تجهیزات جابجایی مواد و کالا در انبار