کجا و به چه دلیل باید از نرم افزار متلب استفاده کنیم

Matlab یک محیط عملیاتی ماتریکسی است، یک محیط برنامه نویسی کامل که دارای زبان برنامه نویسی خاص خود، IDE (محیط توسعه یکپارچه)، کتابخانه ها، جعبه ابزار و بسیاری چیزهای دیگر است.