معرفی کتاب «تجارت جنگ است»

معرفی کتاب «تجارت جنگ است» اثر ال ریس و جک تروت درحالی‌که بازاریابی متداول امروز معتقد است تجارت باید برپایه‌ی مشتری‌مداری باشد، بازاریابی جنگ می‌گوید تجارت ها باید روی رقابت تمرکز کنند . «تجارت جنگ است» کتابی است که دنیای تجارت و کسب‌وکار را برای همیشه تغییر داد. در سال ۱۹۸۶، این کتاب صنایع را […]