آموزش کامل تابع Main پایتون

آموزش کامل تابع Main پایتون پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات : قبل از اینکه بیشتر به برنامه نویسی پایتون بپردازیم ، با تابع Main (تابع اصلی) و اهمیت آن آشنا می شویم. کد زیر را در نظر بگیرید: def main(): print “hello world!” print “Guru99” در اینجا ما […]