مدارس هوشمند با آموزش آنلاین

مدرسه هوشمند عبارتی است که بیش از دودهه از بکارگیری آن می گذرد و به عنوان نماد یک مدرسه پیشرفته و بیشتر در مدارس غیر انتفاعی استفاده شده است، اگرچه فاصله زیادی با مدرسه هوشمند واقعی دیده می شود چراکه مدارسه هوشمند فعلی در ایران  با بهره گیری از فناوری های روز دنیا به صورت سطحی […]