برگزاری مجدد کارگاه آشنایی با بازار بورس

پردیس فناوری کیش_ طرح مشاوره تخصصی صنعت_گروه مدیریت و امور مالی: به علت استقبال زیاد علاقه مندان کارگاه آشنایی با بازار بورس مجددا برگزار می گردد. از مهمترین مزایای سرمایه‌گذاری در بورس می توان به موارد زیر اشاره کرد: سرمایه شما از زمین و ساختمان سریع تر به پول نقد تبدیل می شود. گزینه های […]