گزارش برگزاری کارگاه آموزش آنلاین PHP

گزارش برگزاری کارگاه آموزش آنلاین PHP پردیس فناوری کیش_دپارتمان کسب و کار ؛ کارگاه آموزش آنلاین PHP در تاریخ 28  اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۳:۰۰ صبح الی 16:00 در مجموعه پردیس فناوری کیش(کیش تک) برگزار گردید .