مایکروسافت بدافزارهای لینوکس را شناسایی می‌کند

مایکروسافت روز گذشته سرویس جدیدی را که در زمینه‌ی شناسایی تهدیدهای امنیتی فعالیت می‌کند برای سیستم‌عامل لینوکس معرفی کرد. مایکروسافت امیدوار است این ابزار جدید بتواند به‌شکلی محسوس، میزان حفاظت از سیستم‌های مبتنی‌بر لینوکس را ازلحاظ امنیتی افزایش دهد.