روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد

روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت_گروه ادبیات: تقویم ورق می خورد و روزها و ماه ها و سال ها مثل باد می گذرند. خیلی چیزها در این میان رنگ کهنه‌گی می گیرند و شاید در میان غبار فراموشی گم شوند؛ اما از کنار برخی از همین کهنه‌گی ها […]