گزارش برگزاری کارگاه آنلاین حقوق ورزشی

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_دپارتمان حقوق ورزشی : دوره آنلاین حقوق ورزشی در تاریخ 5 شهریور ماه 1399 از ساعت 9 صبح الی 17 در چهار بخش توسط جناب آقای دکتر عبدی در مجموعه پردیس فناوری کیش(کیش تک) برگزار گردید .