محدود کردن فضای مجازی به نام مدیریت

امام جمعه کرمان به‌تازگی از تحریم نبودن ایران در زمینه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ابراز تعجب کرده است. او دومین مسئولی است که در هفته‌های گذشته نسبت به تحریم نبودن یا لغو تحریم در زمینه فضای مجازی واکنش منفی نشان داده است.