پرتاب سه ماهواره بومی به فضا در سال جاری از ایران

به نقل از کیش تک ،در حاشیه‌ی نشست تخصصی ماهواره‌ی «پیام امیرکبیر» اعلام کرد در حال حاضر سه ماهواره‌ی آماده‌ی پرتاب به فضا وجود دارد که در حال دریافت مجوزهای قانونی برای پرتاب هستند.