میلاد امام حسن عسکری مبارک باد

امام حسن عسکری (ع) می‌فرمایند: هر که به پایین نشستن در مجلس خشنود باشد، پیوسته خدا و فرشته‌ها بر او رحمت فرستند تا برخیزد.