طراحی تمرین تیم فوتبال

تمرین(اصول) ⚽️ مربیان مدارس فوتبال پیش از آموزش اجرایی هر تکنیک مقدماتی فوتبال، می‌بایست اصولی را در تمرین رعایت نمایند که در فهم و یادگیری بچه ها تاثیر بالایی دارد. 💢 این اصول شامل شش اقدام می‌باشد: ✅ ۱. توضیحی مختصر در مورد تکنیک 🚩 بعنوان مثال اگر قرار است تکنیک پاس را آموزش دهید باید […]