باتری جدیدی که در کمتر از ۳۰ ثانیه شارژ میشود

با استفاده از نوعی باتری مبتنی بر الکترولیت محلول، می‌توان سرعت شارژ را به کمتر از سی ثانیه رساند.