سیستم مدیریت ادعا در پروژه های ایران

سیستم مدیریت ادعا در پروژه های ایران پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_دپارتمان مدیریت : در مقاله :”آنالیز تاخیرات و ادعا و نحوه تهیه لایحه ادعا )” در خصوص اهمیت آنالیز تاخیرات و ادعا و نحوه تهیه لایحه ادعا (لایحه Claim)، توضیحات جامعی ارائه گردید. اما در این مقاله قصد دارم، سیستم مدیریت […]