معرفی زبان های بین المللی

پردیس فناوری  -طرح  مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت -گروه  زبانهای خارجی زبان‌های رسمی سازمان ملل متحد   زبان‌های رسمی سازمان ملل متحد شش زبان هستند که در ملاقات‌ها و جلسه‌های سازمان ملل متحد استفاده می‌شوند و تمامی اسناد رسمی سازمان ملل، معمولاً و زمانی که بودجه اجازه دهد، به آن‌ها نوشته می‌شوند. این زبان‌ها به […]