نمی‌توان هر زمانی که صلاح دانسته شد، بستر امرار معاش جمعیتی چند میلیونی را مسدود کرد

رئیس سازمان نصر کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، اینترنت را یکی از نیازهای حیاتی جامعه دانست که نباید به‌راحتی درباره مسدودسازی آن تصمیم‌گیری کرد.