دردسر جدید مخابرات برای افزایش تعرفه تلفن ثابت

افزایش تعرفه تلفن ثابت پیش از ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار برای شرکت مخابرات ایران دردسرساز شد و بین وزارت ارتباطات و این شرکت اختلاف ایجاد کرد.