آیا هوش مصنوعی قادر به تولید هنر اصیل است؟

 اخیرا الگوریتم‌های هوش مصنوعی با دریافت پارامترها و داده‌ها موفق به خلق آثار هنری شده‌اند؛ اما به‌راستی می‌توان این آثار را هنر اصیل و واقعی دانست؟