دوره اصول کارتیمی
بیشتر بخوانید

گزارش برگزاری دوره اصول کارتیمی

دوره اصول کارتیمی با مشارکت پردیس‌فناوری‌کیش و شرکت‌شهرکهای‌استان‌هرمزگان برنامه‌ریزی شده است که دوره اصول کارتیمی با تدریس خانم دکتر سرآبادانی در تاریخ 20 و 21 دی ماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین‌همزمان از طریق سامانه‌آموزش‌مجازی‌رهیاران کیش‌‌تک برگزار شد .

دوره‌های ویژه شرکت‌های تولیدی و صنعتی
بیشتر بخوانید

دوره‌های ویژه بهسازی فعالیت شرکت‌های تولیدی و صنعتی

پردیس‌فناوری‌کیش (کیش‌تک) با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگان به برگزاری دوره‌های ویژه شرکت‌های تولیدی و صنعتی اقدام نموده است ، همچنین در نظر دارد با روی کار آمدن مباحث کیفیتی در محیط صنعتی کشورمان و استقبال بیش از اندازه کارخانجات، سازمان‌ها و دیگر محیط‌های صنعتی از استفاده از ابزارها، تکنیک‌ها و مدل‌های کیفیتی برای باقی ماندن در محیط رقابتی و رسیدن به سرآمدی عملیاتی، استقبال از دانش آموختگان دوره‌های کیفیت توسط سازمان‌ها و کارخانجات رو به افزایش است و بازار کار خوبی در این تخصص وجود دارد.