اطلاعیه دوره های رایگان ویژه متخصصین کیش تک

ثبت نام اطلاعیه دوره های رایگان ویژه متخصصان کیش تک دوره های تخصصی رایگان 🧑🏻‍💻دوره رفتار سازمانی 👤مدرس : دکتر پژنگ 🧑🏻‍💻دوره اکسل مقدماتی و پیشرفته 👤مدرس : دکتر رمضانی 🧑🏻‍💻دوره فن بیان با امور بانکی 👤مدرس : دکتر پژنگ 🧑🏻‍💻دوره ایمنی و آتشنشانی 👤مدرس : مهندس ذال 🧑🏻‍💻دوره مبارزه با پولشویی 👤مدرس : دکتر […]