اشتباهات بیشتر زبان آموزان در یادگیری زبان انگلیسی

بزرگ‌ترین اشتباهی که زبان‌آموزان مرتکب می‌شوند این است که خیلی به خودشان سخت می‌گیرند. این سخت‌گیری باعث می‌شود اعتماد‌ به نفس شان از این هم کمتر شود. برای موفق‌شدن در یادگیری زبان دوم باید به خودتان اعتماد داشته باشید و نباید از صحبت‌‌کردن بترسید و خجالت بکشید. همیشه این موضوع را در نظر داشته باشید که همین‌که زبانی به‌غیر‌از زبان مادری‌تان می‌دانید، یک قدم از افراد دیگر جلوتر هستید. همین موضوع خیلی از افراد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. یادتان باشد که حرف‌زدن، بدون ترس از اشتباه، مهم‌ترین گام در یادگیری زبان خارجی است و شما برای آموختن باید تمرین کنید؛ پس اگر بخواهید عقب بکشید، تجربهٔ کافی را به ‌دست نخواهید آورد.