دوره آنلاین آنالیز تکنیکال ورزشی

دوره آنلاین آنالیز تکنیکال ورزشی پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه ورزش و تربیت بدنی : در دوره آنلاین آنالیز تکنیکال ورزشی فرض بر این گرفته شده که هر تکنیکهای ورزشی و همه اطلاعاتی که در دسترس عموم است را منعکس می‌کند و به همین خاطر، یک تحلیلگر تکنیکال فقط روی تحلیل نموداری […]