دوره های ویژه یلدایی

دوره های ویژه یلدایی سامانه آموزش مجازی رهیاران یلدایی متفاوت با سامانه آموزش مجازی رهیاران دوره های زبان های خارجی دوره های فنی و مهندسی دوره های کامپیوتر دوره های هنری دوره های کسب و کار با 75% تخفیف مهلت 5 دی ماه