آموزش رباتیک مقدماتی تا حرفه ای

رباتیک شاخه‌ای میان رشته‌ای از بین رشته‌های مهندسی است که شامل مهندسی مکانیک، مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر می باشد. این دوره شامل بخش های : آموزش های علمی تئوری مجازی حضوری و مهارت های عملی تعریف پروژه های تحقیقاتی و صنعتی در دوره پیشرفته