بیشتر بخوانید

کارگاه آموزش آنلاین حسابرسی(رایگان)

یکی از مهم ترین و حساس ترین مشاغلی که وجود دارد و می تواند به تامین سلامت اقتصادی یک کشور بپردازد، حسابرسی است. دوره حسابرسی نیز بر پایه این هدف بنا شده تا افراد علاقه مند و آن هایی که در این حوزه فعالیت می کنند بتوانند برای کسب دانش و مهارت های روز حسابرسی در دوره حسابرسی شرکت کنند.

بیشتر بخوانید

کارگاه آموزش آنلاین حسابداری شرکتها (رایگان)

حسابدارى، رکن اصلى نظام اطلاع رسانى مالى و اقتصادى هر جامعه به شمار مى رود . بى شک عمل به اىن فراخوان، زمانى میسّر خواهد بود که همهٔ حسابداران به امور حسابدارى و اهداف آن آشنا باشند بدین منظور با توجه به کمبود جدى در زمىنهٔ دوره های پایهٔ حسابدارى، مؤلفان بر آن شدند تا دوره حاضر را در چارچوب حسابدارى شرکت ها با هدف تأکید بر جنبه هاى کاربردى مطالب و با توجه به شرایط محیطى کارکرد آن و به خصوص، مفاد قانون تجارت و تشریح هر یک از مباحث، با ارائهٔ مثال هاى متعدّد، در اختىار هنرجویان عزیز قرار دهند