فروش و واگذاری سهام آموزش مجازی رهیاران

بسمه تعالی

فروش و واگذاری سهام آموزش مجازی رهیاران

 

پردیس فناوری کیش در بخش آموزش الکترونیکی، نظر به اینکه برند سامانه آموزش مجازی رهیاران به شماره ثبت 372624 را به عنوان جامع ترین سیستم آموزش آنلاین همزمان و غیر همزمان در خصوص آموزش های تخصصی سازمانی ومدارس به نشانی اینترنتی http://rahyaranlms.ir ایجاد کرده است و از ابتدای شهریورماه 1399 شروع به فعالیت نموده است با توجه به نیاز افزایش سرمایه تصمیم به واگذاری حداکثرتا 25 درصد سهام این برند نموده است ، لذا کلیه افراد حقیقی و حقوقی متقاضی ، می توانند تا پایان ساعت اداری تاریخ 10 آبان 1399 جهت تکمیل فرم درخواست به آگهی مربوطه در سایت اعلام شده مراجعه نموده و یا جهت تماس با شماره 09336403009 از شرایط مربوطه آگاهی یابند .