کارگاه آشنایی با تجارت کشور چین

کارگاه آشنایی با تجارت کشور چین

کد:1211

پردیس فناوری کیش _ طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت _گروه کسب وکار

کارگاه آشنایی با تجارت کشور چین

  • آشنایی با وضعیت فرهنگی و اجتماعی چین با رویکرد مشارکت های اقتصادی
  • قوانین بازرگانی درحوزه واردات وصادرات بیمه وبانک
  • فرصتهای سرمایه گذاری متقابل ایران وچین
  • حوزه های اقتصادی در شهرهای بزرگ چین (شانگهای _گوانجو و پکن)
  • نحوه تاسیس دفاتر تجاری در چین
  • آشنایی با نمایشگاههای معتبر اقتصادی در چین

اجرا توسط مدرسین مجرب وبا تجربه چین

همراه با صدور گواهینامه شرکت در کارگاه

تاریخ برگزاری :26 آذر 1398 

زمان برگزاری: 14:00 الی 18:00

هزینه کارگاه: 190/000 تومان

 

مکان برگزاری:بلوار کشاورزی_ خیابان 16 آذر(انتشارات دانشگاه تهران)_پلاک 54 _طبقه پنجم _واحد 9

تلفن: 66176196-021                   66493527-021

آدرس ثبت نام: portal.kishtech.ir