برگزاری آزمون آنلاین سازمانی و یا مدارس

برگزاری آزمون آنلاین سازمانی و یا مدارس

پردیس فناوری کیش (کیش تک) در راستای انجام فرایند خدمات آموزش به صورت مجازی، امکان  تدوین وبرگزاری آزمون های آنلاین را با موضوعات متفاوت و نیز شیوه های گوناگون برای سازمان ها و مدارس متقاضی بسترسازی نموده است. امکان ایجاد پنل آزمون اختصاصی و لینک مرتبط با آزمون هر بخش قابل تعریف و فعال سازی می باشد.آزمون های درخواستی با زمانبندی و اعلام تاریخ قابل برنامه ریزی از قبل می باشد و امکان مشاهده کارنامه نتایج پس از آزمون برای شرکت کنندگان فراهم می باشد. این فرایند در سامانه آموزش مجازی رهیاران امکان انتخاب و ایجاد را دارد.

سازمان و یا مدارس متقاضی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه آموزش مجازی رهیاران و یا پورتال کیشتک  مراجعه نمایند و یا با شماره ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶ تماس حاصل نمایند