نرم افزار Heat Recovery Steam Generator

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فنی و مهندسی شیمی

امروزه سیستمهای كامپیوتری نقش عمده ای در تسریع فعالیت های مهندسی از جمله طراحی و ساخت كارخانجات دارند. بطوری كه اكنون ارایه خدمات مهندسی بدون دخالت كامپیوتر و نرم افزار در مراحل مختلف برآورد و انجام محاسبات، نقشه كشی و… خارج از عرف و تقریباً بی معناست.

ما در این مطلب به معرفی نرم افزار شبیه سازی مهندسی شیمی میپردازیم که می تواند  در انتخاب نرم افزار به شما کمک کند.

نرم افزارHeat Recovery Steam Generator میزان بخاری که می­توان توسط اتلاف گرمایی بویلر تولید نمود را محاسبه می­کند. خواص بخار و مایع چگالیده درون نرم افزار وجود دارد. هدف این برنامه پیش بینی میزان بخار تولیدی از منابع گرمای تلف  شده می­باشد. این نرم افزار مقدار U×A را محاسبه می­کند.

این نرم افزار 89 دلار قیمت گذاری شده است.