روز معلم مبارک باد

روز معلم مبارک باد

پردیس فناوری کیش-طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت ؛

سالروز بزرگداشت مقام معلم را به شما فرهیخته گرانقدر تبریک عرض نموده و از خدای منان سلامتی شما را آرزومندیم.​