• 14605

  مشاوره ،طراحی و اجرای سیستم آموزش الکترونیکی كيش تك

 • 14607

  يادگيري زبان خارجي با آموزش آنلاين كيش تك

 • 14608

  برگزاري رويداد، همايش و كارگاههاي تخصصي آموزشي كيش تك

 • 14609

  عضويت حقيقي و حقوقي متخصصان صنعت و مديريت كيش تك

 • 14610

  يادگيري الكترونيكي دوره هاي تخصصي در سامانه رهياران كيش تك

 • 14611

  برگزار كننده كارگاه،سمينار و كلاس هاي تخصصي علمي و فني كيش تك

 • 14613

  ارتباطات سازماني ملي و بين المللي كيش تك

کارگاه مروری بر مکاتب ادبی جهان

از آنجا که مبحث مهم و کلیدی «مکتب های ادبی» در واحدهای دانشگاهی به دانشجویان رشته ادبیات ارائه نمی گردد، اغلب دانش آموختگان در این حوزه با ضعف و مشکل مواجهند. لذا برگزاری دوره هایی برای آشنایی با مکاتب ادبی جهان، اصول و قواعد، بزرگان و آثار برجسته هر مکتب ضروری می نماید. سرفصل هایی که در ادامه معرفی می شود، پاسخی است برای این نیاز؛ با عنایت به این مهم که مکتب ها و جریان های ادبی در ایران نیز برخاسته از سرچشمه های جهانی است.

 

• کلاسیسیم (قرن هفدهم اروپا)
• رومانتیسم (قرن هجدهم اروپا)
• رئالیسم (قرن نوزدهم)
• ناتورالیسم (اواخر قرن نوزده)
• پارناس (پیش از سمبولیسم/ نیمه دوم قرن نوزده)
• سمبولیسم (از 1880 به بعد)
• بعد از سمبولیسم (فوتوریسم، اکسپرسیونیسم، امپرسیونیسم، ایماژیسم/ قرن بیستم)
• پیش از سوررئالیسم (کوبیسم، دادائیسم/ قرن بیستم)
• سوررئالیسم (قرن بیستم)
• اگزیستانسیالیسم (قرن بیستم)
ژان پل سارتر
آلبر کامو
ادبیات پوچی
ادبیات متعهد

• مدرنیسم (قرن بیستم)
• رئالیسم جادویی (قرن بیستم)
• پست مدرنیسم