کارگاه عملی و تخصصی نمایش درمانی

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت_گروه روان شناسی و امور اجتماعی:

کارگاه عملی و تخصصی نمایش درمانی( DRAMATHERAPY)

آشنایی با بخش تئوری و عملی شامل:

  • معرفی رابطه نمایش درمانی
  • رابطه درمانی در نمایش درمانی
  • ارزیابی مراجعین
  • استعاره در نمایش درمانی
  • داستان در نمایش درمانی

ارائه مدرک بین المللی 

تخفیف ویژه به اعضای متخصصین و داوطلبان عضویت

مخاطبین اصلی: هنرجویان و دانشجویان رشته روان شناسی ، مددکاری اجتماعی، نمایش و تئاتر

روان درمانی پرستاران مراکز روان درمانی و مربیان مهد کودک و مراکز بازی درمانی کودکان و تمامی علاقه مندان

زمان برگزاری : پنجشنبه 18 بهمن 1397

مکان برگزاری : بلوار کشاورز، خیابان 16 آذر نبش کوچه عروجی انتشارات دانشگاه تهران پلاک 54 طبقه 5 واحد9 پردیس فناوری کیش

ثبت نام از طریقportal.kishtech.ir

جهت اطلاعات بیشتر تماس با 66176196 و 66493527