چرخه حسابداری

توضیحاتی جامع و کاربردی در مورد چرخه حسابداری

آشنایی اولیه با چرخه حسابداری

چرخه حسابداری

به فرآیندی که طی آن، واحدهای کسب و کار، صورتهای مالی خود را برای یک دوره معین و مشخص زمانی تهیه می کنند، چرخه ی حسابداری می گویند. برای یک واحد کسب و کار تازه تاسیس، این چرخه از افتتاح حساب ها آغاز می شود. اما اگر یک کسب و کار برای یک دوره فعالیت داشته باشد، ماندهی حساب های آن از دوره ی مورد نظر به دوره بعد منتقل می شود. چرخه ی حسابداری آن از ماندهی حساب های اول دوره شروع می شود و این چرخه در هر دوره ی حسابداری تکرار می شود.

چرخه ی حسابداری به دو دوره تقسیم می شود:

١. کارهای انجام شده در طی دوره که شامل ثبت مبادلات در دفتر روزنامه و انتقال اطلاعات به دفتر کل است.

٢. کارهای انجام شده در پایان دوره که شامل تهیه ی صورت های مالی است. این صورت های مالی می تواند در فواصل ماهانه یا سه ماهه و غیره باشد، ولی تهیه ی آن در پایان سال ضروری است.

 چرخه حسابداری

دفتر روزنامه

دفتر روزنامه، دفتری است که اشخاص حقیقی یا حقوقی کلیه ی عملیات مالی و پولی خود را، اعم از خرید و فروش و دیون و مطالبات و ظهرنویسی و هر گونه فعالیتی که ایجاد دین یا طلب کند و نیز عملیات محاسباتی را به تاریخ وقوع و دیگر عملیاتی را که طبق اصول حسابداری و عرف متداول دفترداری در پایان دوره مالی برای تنظیم صورت های مالی لازم است، بدون استثنا به تاریخ وقوع در آن ثبت کنند. در عمل، حسابداران ابتدا مبادلات را بر اساس توالی زمانی در دفتر روزنامه ثبت می کنند که در پنج مرحله انجام می گیرد:

١. شناسایی مبادلات از طریق مدارک مثبته همچون رسیدهای بانکی، فاکتور فروش، فاکتور خرید و ته چک.

۲. تشخیص حساب هایی که به وسیله ی مبادله تحت تأثیر قرار گرفته اند و همچنین تعیین نوع آنها (دارایی، بدهی و سرمایه)

٣. تعیین این موضوع که حساب مشخص شده بر اساس مبادله، افزایش داشته است یا کاهش.

۴. به کار گیری قواعد بدهکار و بستانکار کردن و تعیین میزان بدهکار یا بستانکار حساب. جهت ثبت افزایش یا کاهش آن.

۵. ثبت مبادله در دفتر روزنامه که یک شرح مختصر از مبادله را نیز شامل می شود. به گونه ای که ابتدا سمت بدهکار و سپس بستانکار در دفتر روزنامه ثبت می شود. (مرحله روزنامه نویسی).

چرخه حسابداری

آدرس : تهران – بلوار کشاورز- خیابان 16 آذر جنب انتشارات دانشگاه تهران – پلاک 45 – طبقه 4 – واحد9

همه روزه از ساعت 9 تا 16.00 واتساپ و تلگرام : 09059626900 ایمیل : info@rahyaranlms.ir

تلفن : 66176196 (021)

ساعات اداری : شنبه – پنجشنبه : 09:00 – 16:00

وب سایت: www.kishtech.ir www.kishindustry.ir www.rahyaranlms.ir www.kishindustry.com www.portal.kishtech.ir