ویژگی های یک سرپرست موفق

توضیحاتی مفید در مورد ویژگی های یک سرپرست موفق

بررسی انواع و اقسام نظریه های مختلف یک سرپرست موفق

ویژگی های یک سرپرست موفق

ویژگی های یک سرپرست موفق

با توجه به نقش حساس و مهم سرپرست در حیات و بقاء سازمان دارا بودن ویژگی های خاص مدیریتی می تواند در موفقیت کاری سرپرست بسیار موثر باشد. بعضی از ویژگی های یک سرپرست موفق عبارت اند از:

1- وفاداری 2- مهارت های ارتباطی 3- عدالت 4- توانایی تفویض اختبار 5- علاقه به شغل 6- نگرش مثبت

مکاتب و نظریه های مدیریت

طی قرون گذشته روش های مختلفی به منظورارائه دانش فراگیر برای دستیابی به مدیریت اثربخش مطرح گردیده است. هر یک دارای سودمندی های خاص خود است و در مدیریت به آن “مك ” يا “نظريه” گفته می شود. مهم ترین آنها عبارت اند از: نظریه کلاسیک نئوکلاسیک و نظریه های جدید مدیریت.

ویژگی های یک سرپرست موفق

نظریه های جدید

دانش مدیریت در جریان جنگ جهانی دوم و پس از آن شاهد تحولات چشمگیری بود که منجر به شکل گیری نظریه های مختلفی درباره ی مدیریت گردید. این نظریات به طور خلاصه عبارت اند از:

نظریه کمی

این نظریه هم زمان با مکتب نئوکلاسیک در زمان جنگ جهانی دوم در انگلستان شکل گرفت و شامل سه شاخه علم مدیریت پژوهش عملیاتی و سیستم های اطلاعاتی مدیریتی است.

نظریه سیستمی

این نظریه در واقع پیامد روش کمی است و بیشتر این حقیقت را روشن میسازد که تمامی عناصر و اجزای یک سازمان، بخش هایی از یک تظلم یا سیستم به هم پیوسته اند. یک سرپرست علاوه بر سیمی کردن واحد خود باید مراقبت کند که بین قسمت او و سایر بخش ها در سیستم سازمان ارتباطی اثربخش برقرار شود.

نظریه اقتصادی

بسیاری از صاحب نظران جدید مدیریت، نظریه سیستم را یک گام جلوتر بوده و تاکید می کنند که هر موقعیت سازمانی باید با دقت بررسی شده و با آن به عنوان مشکلی متفاوت برخورد شود. این نگرش” که هر چیز به موقعیت بستگی دارد به عنوان شیوه ی مبتنی بر موقعیت یا نظریه اقتضایی شناخته می شود که در آن مدير باید امور را با توجه به موقعیت های خاصی انجام دهد که با آنها روبرو است.

نظريه Z

نظرية “Z” پس از مطالعه شیوه ی مدیریت ” ژاپنی و “A” آمریکایی ارائه شد. نظریه A بر مسئولیت و تصمیم گیری فردی تاکید داشت و تعهدی برای استخدام بلند مدت افراد وجود نداشت. در نظریه Z استخدام برای همه عمر خدمتی، مسئولیت گروهی و تصمیم گیری مشارکتی مورد توجه بود. نظریه Z  که در حقیقت ترکیبی آرمانی از شیوه های مدیریتی ژاپنی و آمریکایی است جنبه های مثبت هر دو نظریه را در برداشت که شامل تعهد به استخدام برای همه عمر خدمتی، مسئولیت فردی و تصمیم گیری مشارکتی است. دو خصوصیت عمده نظریه Z عبارت اند از: 1- استخدام برای همه عصر خدمتی 2- تصمیم گیری مشارکتی.

آدرس : تهران – بلوار کشاورز- خیابان 16 آذر جنب انتشارات دانشگاه تهران – پلاک 45 – طبقه 4 – واحد9

همه روزه از ساعت 9 تا 16.00 واتساپ و تلگرام : 09059626900 ایمیل : info@rahyaranlms.ir

تلفن : 66176196 (021)

ساعات اداری : شنبه – پنجشنبه : 09:00 – 16:00

وب سایت: www.kishtech.ir www.kishindustry.ir www.rahyaranlms.ir www.kishindustry.com www.portal.kishtech.ir