همکاری USERN و پردیس فناوری کیش

جلسه معرفی فعالیت ها و زمینه های همکاری پردیس فناوری کیش و شبکه پژوهشی و آموزشی بین المللی (USERN) امروز پنج شنبه 25 بهمن 1397 با حضور دکتر نیما رضایی استاد برجسته جهانی و رئیس مجموعه USERN و دکتر داود رمضانی مدیرعامل پردیس فناوری کیش در محل دفتر مرکزِ USERN برگزار شد،در این جلسه دو طرف ضمن بیان ظرفیت های موجود و موضوعات مشترک و ابراز تمایل جهت همکاری فی ما بین اعلام آمادگی نمودند که قرارشد،طی چند روز آینده پیش نویس تفاهم نامه فی ما بین تهیه و مورد بررسی قرار گیرد.

داود رمضانی- نیما رضایی

USERN با عضویت برترین دانشمندان یک درصد جهانی در علوم مختلف توانسته است تاکنون پیوند و تعامل بین دانشمندان را در برنامه های گوناگون از قبیل کنگره سالانه،سمینارهای علمی،کارگاه های تخصصی و موارد دیگر ایجاد نماید.بی تردید همکاری دو مجموعه یاد شده می تواند در گسترش پیوند بین حوزه های علمی و آکادمیک و تخصصی صنعت مفید واقع شود.