مدرسین برگزیده ورزشی

آقای رسول باختر

آقای رسول باختر

حقوق فوتبال

بیشتر بدانید
آقای دکتر محمد حسینی

آقای دکتر محمد حسینی

دوره های حرفه ای فوتبال

بیشتر بدانید
آقای فرزاد حبیب اللهی

آقای فرزاد حبیب اللهی

آنالیزور حرفه ای فوتبال

بیشتر بدانید
آقای دکتر مرتضی محصص

آقای دکتر مرتضی محصص

دوره های حرفه ای فوتبال

بیشتر بدانید
آقای وحید رحیمی

آقای وحید رحیمی

روانشناس مربیگری فوتبال

بیشتر بدانید
آقای میلاد بابایی

آقای میلاد بابایی

آنالیزور حرفه ای فوتبال

بیشتر بدانید
آقای دکتر محسن حیدری

آقای دکتر محسن حیدری

دوره های حرفه ای فوتبال

بیشتر بدانید
آقای دکتر بهزاد نوشادی

آقای دکتر بهزاد نوشادی

دوره های حرفه ای فوتبال

بیشتر بدانید

مدرسین برگزیده زبانهای خارجی

آقای علی حسین پور

آقای علی حسین پور

زبان ژاپنی

بیشتر بدانید
خانم فاطمه محرمی صائین

خانم فاطمه محرمی صائین

زبان انگلیسی

بیشتر بدانید
خانم سپیده هماپور

خانم سپیده هماپور

زبان فرانسه

بیشتر بدانید
آقای امیر سیفی مکارمی

آقای امیر سیفی مکارمی

زبان ترکی استانبولی

بیشتر بدانید
آقای احمد آقایی

آقای احمد آقایی

زبان ایتالیایی

بیشتر بدانید
خانم غزاله اصغرزاده

خانم غزاله اصغرزاده

زبان عربی

بیشتر بدانید
خانم زهرا یزدانی

خانم زهرا یزدانی

زبان اردو

بیشتر بدانید

مدرسین برگزیده فنی و مهندسی

آقای مهندس ایمان ادیب پور

آقای مهندس ایمان ادیب پور

بازرسی آسانسور

بیشتر بدانید
آقای دکتر محمد علی رجبی

آقای دکتر محمد علی رجبی

نرم افزار ایرمود (AERMOD VIEW)

بیشتر بدانید
آقای مهندس ژوبین سودبخش

آقای مهندس ژوبین سودبخش

انبار و حمل و نقل

بیشتر بدانید
آقای دکتر سعید مهریزی

آقای دکتر سعید مهریزی

بازرسی جوش

بیشتر بدانید
آقای مهندس مهوار حسینی

آقای مهندس مهوار حسینی

نرم افزار لیفت دیزاینر (Lift Desiner)

بیشتر بدانید
آقای مهندس میلاد رحیمیان

آقای مهندس میلاد رحیمیان

مهندسی مواد و متالورژی

بیشتر بدانید
خانم مهندس فاطمه سرآبادانی

خانم مهندس فاطمه سرآبادانی

نرم افزار متلب (MATLAB)

بیشتر بدانید
آقای مهندس پژمان جعفری

آقای مهندس پژمان جعفری

اتاق های تمیز

بیشتر بدانید
آقای مهندس یوسف موسی پور

آقای مهندس یوسف موسی پور

مدیرفنی آسانسور

بیشتر بدانید

مدرسین برگزیده فناوری اطلاعات

آقای مهندس محمد قاسمی

آقای مهندس محمد قاسمی

هفت مهارت کامپیوتر

بیشتر بدانید
آقای مهندس محمد مهدی واعظی نژاد

آقای مهندس محمد مهدی واعظی نژاد

امنیت اطلاعات

بیشتر بدانید

مدرسین برگزیده روابط عمومی

آقای دکتر آرش پژنگ

آقای دکتر آرش پژنگ

فن بیان مذاکره و رفتار در سازمان

بیشتر بدانید
خانم دکتر سرور سادات سیاح

خانم دکتر سرور سادات سیاح

تربیت مشاور تحصیلی و روانشناس

بیشتر بدانید

مدرسین برگزیده کسب و کار

آقای دکتر غلامرضا تیزفهم

آقای دکتر غلامرضا تیزفهم

مبارزه با پولشویی و مدیریت مالی

بیشتر بدانید
خانم مریم مینایی

خانم مریم مینایی

نرم افزارهای حسابداری

بیشتر بدانید
آقای دکتر فرامرز نبی

آقای دکتر فرامرز نبی

امور گمركی

بیشتر بدانید
آقای مهندس آرمان آقایی

آقای مهندس آرمان آقایی

مدیریت پروژه و برآورد بودجه

بیشتر بدانید

مدرسین برگزیده هنر

خانم مهرخ شفیعی

خانم مهرخ شفیعی

مینا کاری روی سفال و فیروزه کوبی

بیشتر بدانید
آقای کاوه تجربه کار

آقای کاوه تجربه کار

نقاشی رنگ روغن

بیشتر بدانید
خانم اعظم آقانژاد مهماندوست سیفی

خانم اعظم آقانژاد مهماندوست سیفی

بافندگی و صنایع دستی

بیشتر بدانید
آقای مظاهر آذرپی

آقای مظاهر آذرپی

نقاشی آبرنگ

بیشتر بدانید

مدرسین برگزیده حقوقی