فرصت را از دست ندهید …

هم اکنون

عضویت رایگان در مرکز مشاوره تخصصی صنعت در کلیه رشته های تحصیلی و شغلی

مزایا :

  • ارائه مشاوره و پرداخت حق مشاوره حضوری و الکترونیکی به اعضا 

  • برگزاری کارگاه های تخصصی و دریافت حق تدریس توسط اعضا 

  • دریافت پروژه های دولتی و خصوصی

 

 

فرصت را از دست ندهید 

لینک مطالعه طرح

لینک فرم عضویت