فراخوان چکیده مقالات همایش نقش مشاوره

فراخوان ارسال چکیده مقالات همایش بین المللی نقش مشاوره در راهبرد مدیریت توسعه و رشد اقتصادی و صنعتی در ایران


پردیس فناوری کیش_ طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت

نظر به تاریخ تعیین شده برای ارائه چکیده مقالات، دبیرخانه همایش از همه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران علاقمند برای ارسال مقاله در زمینه محورهای اعلامی همایش دعوت به عمل می آورد.

علاقه مندان بعد از ثبت نام درهمایش (فرم ثبت نام) با عنوان ارائه مقاله، چکیده خود را با رعایت اصول اعلام شده در (فرم ارسال مقالات)، تا پایان دی ماه به ایمیل همایش و ذکر عنوان “چکیده مقالات” ارسال نمایند.

ارسال چکیده مقالات : تا ۱ بهمن ۱۳۹۸
اعلام نتایج داوری : ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۸
ارسال اصل مقالات : ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۹
تاریخ برگزاری همایش : ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

ایمیل همایش : info@ipcce.ir

 

 

 

 

 

محورهای همایش:

 1. نقش مجالس مشورتی و سیاستگزاری در ارائه طرحهای نقشه جامع اقتصادی
 2. مطالعه کاربردی در مشاوره ، ایجاد و استقرار واحدهای صنعتی در کشور بر اساس منابع و نیازهای محلی ، استانی و کشور ( جایابی صنعتی )
 3. ویژگی مناطق آزاد صنعتی و تجاری کشور در ایجاد مراکز مشاوره صنعت در ارتباط با صنایع خارجی
 4. ضرورت بهره گیری از فناوری اطلاعات و مشاوره از راه دور در عصر کنونی در صنایع مختلف
 5. تبیین جایگاه مشاوره در صنعت در نسل چهارم انقلاب صنعتی
 6. ارتباط صنایع مختلف خدماتی و تولیدی با یکدیگر در قالب مشاوره های صنعتی ( صنعت بیمه ، بانکداری ، مشاوره ای و ….)
 7. نقش مشاوره های صنعتی و مستند سازی جهت ارتقای دانش در حوزه صنعتی و مراکز علمی کشور
 8. ارائه نقشه ایجاد شبکه مشاوره صنعت در مقیاس کشور و منطقه
 9. جایگاه مشاوره و آموزش در افزایش راندمان تولید و کیفیت کالا و خدمات
 10. نحوه شناسایی آسیب ها و معضلات صنایع و طبقه بندی آنها جهت انجام مشاوره های مدیریتی
 11. توجه به ابعاد حوزه سرمایه گذاری (ارزی و ریالی) در طرحهای عمرانی کشور
 12. الگو برداری از طرحها و نتایج تحقیقات علمی و عملی حوزه مشاوره در دیگر کشورها
 13. نقش بعد منابع انسانی متخصص از دیدگاه علوم انسانی در ایجاد شبکه تخصصی مشاوره در صنعت
 14. توجه به وضعیت سلامت جسمی (تربیت بدنی) و روانی نیروی انسانی در صنایع با توجه به نتایج مشاوره های مربوطه