شناسایی سرطان ریه توسط هوش مصنوعی گوگل

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت_گروه فناوری:

گوگل هوش مصنوعی خود را برای پیش‌بینی سرطان ریه آموزش داد. مدل جدید هوش مصنوعی گوگل، تشخیص زودهنگام و کم‌نقص سرطان ریه را ممکن می‌کند.