روش های برخورد با کارکنان

توضیحاتی جامع و کاربردی در مورد روش های برخورد با کارکنان

آشنایی اولیه با روش های برخورد با کارکنان

مقدمه

متاسفانه بسیاری از ما برای روئسایی کار کرده ایم که تلاش های ما را برای رسیدن به رشد و پیشرفت در نطفه خفه کرده اند یا با رفتار غیر منصفانه ای خود باعث عصبانیت ما شده اند. از سوی دیگر بسیاری از ما سرپرستانی داشته ایم که مهارت های جدید به ما آموخته اند. به ما انگیزه کار داده اند، یا باعث شده اند هر روز با شور و شوق فراوان به سر کار برویم. بدون شک موفقیت در کار سرپرستی بدون ایجاد رابطه حسنه با افراد زیر دست و بالادست. سایر سرپرستان و امکان پذیر نیست. بدین منظور باید خواسته ها و نیازهای آنها را شناسایی نموده و سپس راه مناسبی به نیاز های آنها در نظر بگیریم.

انگیزش چیست؟

انگیزه به مفهوم نیازها، خواسته ها، تمایلات یا قوای درونی افراد نیز تعریف می شوند بنابراین نقش انگیزه ها است که افراد را در جهت کسب اهداف سازمان هدایت می کند. عوامل مهم انگیزش عبارتند از:

الف) چالشی بودن کار 

ب) مقاوم و اعتبار اجتماعی 

ج) انگیزه انجام رهبری 

د) رقابت 

ه) پول

روش های برخورد با کارکنان

مطالعات انگیزشی

هیچ سازمانی می تواند بی تلاش، تعهد و رضایت مندی افراد خود به موفقیت دست یابد که انگیزش نتیجه تعامل فرد با شرایط و موقعیتی است که فرد در آن قرار دارد بدیهی است که افراد به دلیل تفاوت های فردی از نظر پویایی انگیزش مشابه عمل می نمایند.

انگیزش و عملکرد

این دیدگاه وجود دارد که عملکرد افراد تابعی از توانایی و انگیزه های آنان می باشد. انگیزه ها گاهی به نیازها، خواسته ها، غرایز یا محرک های درونی فرد تعریف می شوند. در تازه ترین تعریف از اربد عملکرد با انگیزش مفهوم فرصت نیز توسط صاحب نظران لحاظ گردیده.

نظریه هدف گذاری

طبق نظریه هدف گذاری، اگر برای هر شخص هدفی تعیین شود جهت نیل به اهداف تعیین شده برانگیخته می شوند. علاوه بر نیازها، خواسته ها و دیگر مفاهیم درونی محیط، نقش بسیار مهمی در تعیین اهداف و هدایت عملکرد افراد دارد.

روش های برخورد با کارکنان

نیازها در ارتباط با نوع رفتار انسان

به تجربه ثابت شده است که نیروی کار یک انسان تنها به توانمندی های وی بستگی ندارد. بلکه با محرک های درونی و آمادگی برای ارائه توان کاری و انگیزه های او در ارتباط است. یک نیاز ارضاء نشده تنش ایجاد می کند و در نتیجه در درون فرد نوعی صاعقه یا پویایی به وجود می آورد.این پویایی یا صاعقه موجب بروز نوعی رفتار در فرد می شود و او در پی تامین هدف های ویژه ای بر می آید که چون آن هدف را تامین می کند نیاز یاد شده ارضاء شده و در نتیجه تنش کاهش می یابد.

آدرس : تهران – بلوار کشاورز- خیابان 16 آذر جنب انتشارات دانشگاه تهران – پلاک 45 – طبقه 4 – واحد9

همه روزه از ساعت 9 تا 16.00 واتساپ و تلگرام : 09059626900 ایمیل : info@rahyaranlms.ir

تلفن : 66176196 (021)

ساعات اداری : شنبه – پنجشنبه : 09:00 – 16:00

وب سایت: www.kishtech.ir www.kishindustry.ir www.rahyaranlms.ir www.kishindustry.com www.portal.kishtech.ir