رد محتوای نامناسب توسط اینستاگرام

اینستاگرام

اینستاگرام به تازگی تغییراتی در الگوهای رفتاری خود ایجاد کرده و از امروز خواهید دید که برخی از محتویات نامناسب، بازدید کمتری خواهند داشت. در واقع اینستاگرام می گوید:

ما شروع به کاهش انتشار پست های نامناسب کرده ایم و این بدان معناست که که با هرگونه محتوای جنسی، برهنگی، خشونت، رفتارهای غیر اخلاقی، سخنرانی های آزار دهنده و نفرت انگیز مقابله خواهیم کرد و از نمایش این سری محتویات جلوگیری می کنیم. در نتیجه این محتوای ذکر شده از بازدید کمتری برخوردار خواهند بود.

اینستاگرام همچنین اشاره کرد که:

این نوع محتویات در بخش Explore و بخش Hashtag نیز قرار نخواهند گرفت در نتیجه آسیب جدی به این حساب های کاربری وارد خواهد شد.

به طور کلی این کار برای صفحاتی که برای جذب فالور پست های جنجالی و غیر اخلاقی می گذارند بسیار مفید خواهد بود و از انتشار محتویات نامناسب جلوگیری خواهد کرد. برای این کار از یادگیری ماشین استفاده شده است و این قابلیت هوشمند می تواند رسانه هایی که برای جامعه مناسب نیستند را شناسایی کند. البته این قابلیت هنوز در مرحله یادگیری قرار دارد و روز به روز عملکرد آن دقیق تر و بهتر از قبل خواهد بود. در نتیجه با وجود این الگوریتم جدید هیچگونه پست نامربوط و نامناسبی در اینستاگرام مشاهده نخواهید کرد و این تهدید بزرگی برای برخی از صفحات خواهد بود.

البته باید اشاره کنیم که این بدان معنا نیست که پست های نامناسب از اینستاگرام حذف می شوند بلکه با توجه به قوانین از بازدید کمی برخوردار خواهند بود و در بخش های مختلف در اختیار کاربران قرار نخواند گرفت. این الگوریتم جدید به قولی می تواند اینستاگرام را در مسیر خوبی قرار دهد و از پست های قوی تر، حمایت بیشتری خواهند شد. اینستاگرام سانسور بزرگی را برای کاربرانش ارائه خواهد کرد تا محیطی سالم تر را برای همگان به ارمغان آورد.