راهنمای آزمون دوره فن بیان و امور بانکی

راهنمای آزمون دوره فن بیان و سخنوری با رویکرد اموربانکی (ویژه بانک ایران زمین)

 

آزمون دوره فن بیان و سخنوری با رویکرد اموربانکی در تاریخ 9 و 10 بهمن ماه 1399 برگزار میگردد. برای اطلاع از نحوه شرکت در آزمون و زمان دقیق برگزاری، روی لینک دانلود راهنما کلیک نمایید.