دوره های ویژه یلدایی

دوره های ویژه یلدایی سامانه آموزش مجازی رهیاران

یلدایی متفاوت با سامانه آموزش مجازی رهیاران

دوره های زبان های خارجی

دوره های فنی و مهندسی

دوره های کامپیوتر

دوره های هنری

دوره های کسب و کار با ۷۵% تخفیف

مهلت ۵ دی ماه