دوره عمومی آموزش زبان ترکی استانبولی- سطح 1

دوره مقدماتی زبان ترکی استانبولی سطح 1 این زبان است که در طی آن زبان آموزان با مفاهیم اولیه دستوری، نگارشی، گفتاری و شنیداری آشنا می شوند.

 • مدت دوره

  مدت این دوره 20ساعت می باشد

 • تاریخ شروع دوره

  تاریخ شروع دوره بعد از اتمام مراحل ثبت نام متعاقبا از طریق ایمیل و پیامک اعلام می گردد

 • ساعت کلاس

  ساعات کلاس  بر حسب روز های تشکیل کلاس متفاوت می باشد که بعد از جمع بندی اعلام میگردد.

مبنای آموزش این زبان  با متد آموزشی مجموعه کتابهای Hitit است. با این توضیح که در طی این دوره، زبان آموز از جزوات استاد نیز بهره مند خواهد شد.

350.000 تومان

ثبت نام

همین حالا در این دوره ثبت نام کنید!

دوره عمومی آموزش زبان ترکی استانبولی- سطح 2

دوره مقدماتی زبان ترکی استانبولی سطح 2 این زبان است که در طی آن زبان آموزان با مفاهیم اولیه دستوری، نگارشی، گفتاری و شنیداری آشنا می شوند.

 • مدت دوره

  مدت این دوره 20ساعت می باشد

 • تاریخ شروع دوره

  تاریخ شروع دوره بعد از اتمام مراحل ثبت نام متعاقبا از طریق ایمیل و پیامک اعلام می گردد

 • ساعت کلاس

  ساعات کلاس  بر حسب روز های تشکیل کلاس متفاوت می باشد که بعد از جمع بندی اعلام میگردد.

مبنای آموزش این زبان  با متد آموزشی مجموعه کتابهای Hitit است. با این توضیح که در طی این دوره، زبان آموز از جزوات استاد نیز بهره مند خواهد شد.

360.000 تومان

ثبت نام

همین حالا در این دوره ثبت نام کنید!

دوره عمومی آموزش زبان ترکی استانبولی سطح 3

دوره مقدماتی زبان ترکی استانبولی سطح 3 این زبان است که در طی آن زبان آموزان با مفاهیم اولیه دستوری، نگارشی، گفتاری و شنیداری آشنا می شوند.

 • مدت دوره

  مدت این دوره 20ساعت می باشد

 • تاریخ شروع دوره

  تاریخ شروع دوره بعد از اتمام مراحل ثبت نام متعاقبا از طریق ایمیل و پیامک اعلام می گردد

 • ساعت کلاس

  ساعات کلاس  بر حسب روز های تشکیل کلاس متفاوت می باشد که بعد از جمع بندی اعلام میگردد.

مبنای آموزش این زبان  با متد آموزشی مجموعه کتابهای Hitit است. با این توضیح که در طی این دوره، زبان آموز از جزوات استاد نیز بهره مند خواهد شد.

380.000 تومان

ثبت نام

همین حالا در این دوره ثبت نام کنید!

دوره عمومی آموزش زبان ترکی استانبولی ویژه تجار و بازرگانان

دوره مقدماتی زبان ترکی استانبولی سطح 3 این زبان است که در طی آن زبان آموزان با مفاهیم اولیه دستوری، نگارشی، گفتاری و شنیداری آشنا می شوند.

 • مدت دوره

  بسته به نیاز زبان آموز متغیر است

 • تاریخ شروع دوره

  تاریخ شروع دوره بعد از اتمام مراحل ثبت نام متعاقبا از طریق ایمیل و پیامک اعلام می گردد

 • ساعت کلاس

  ساعات کلاس  بر حسب روز های تشکیل کلاس متفاوت می باشد که بعد از جمع بندی اعلام میگردد.

مبنای آموزش این زبان  با متد آموزشی مجموعه کتابهای Hitit است. با این توضیح که در طی این دوره، زبان آموز از جزوات استاد نیز به گونه ای بهره مند خواهد شد که تمامی اصطلاحات و عبارات لازم را در طی سفر، خرید و فروش و بستن قرار داد فراگیرد.

مدت زمان این دوره متانسب با نیزا زبان آموز متغیر است. ضمن آنکه مدرس این دوره تا پایان سفر زبان آموز نیز همراه اوست.

به ازای هر ترم 460.000 تومان

ثبت نام

همین حالا در این دوره ثبت نام کنید!