دوره آنلاین ITIL

کیش تک برگزار می کند:

کیش تک پیشرو در آموزش:

برگزاری دوره ی انلاین  ITIL مطابق سر فصل بنیاد QAxelos

چکیده:

  • اشنایی با مدیریت خدمات فناوری اطلاعاتدر سازمان ها
  • آشنایی با اصول و مفاهیم مرتبط با چرخه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مبتنی بر ITIL
  • درک واژگان فنی در حوزه ITIL
  • آشنایی با چرخه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

تاریخ برگزاری هفته سوم اسفند

مدرس:آقای دکتر پژنگ                                                          مبلغ دوره:199/000

تلفن:02166176196

لینک ثبت نام:portal.kishtech.ir