مهارت های تنظیم قرارداد بازرگانی دانشگاه تهران

دوره آموزشی مهارت های تنظیم قرارداد بازرگانی
(داخلی و خارجی) دانشگاه تهران

زمان: 9:00 الی 17:00

تاریخ: 1400/10/16

جذب و بکارگیری نفرات برتر دوره

برای ثبت نام وارد لینک زیر شوید

http://rahyaranlms.ir/utftc

با صدور مدرک معتبر دانشگاه تهران

تخفیف ویژه دانشجویی

تخفيف ثبت نام گروهي

سرفصل کارگاه: 

 • مباحث حقوقی – کاربردی یک قرارداد

 • تاریخ ها در قرارداد

 • بیمه

 • طرفین قرارداد

 • تغییر کار

 • محل انعقاد قرارداد

 • تعدیل مبلغ قرارداد

 • مقدمه ی قرارداد

 • شرط حل و فصل اختلافات

 • موضوع قرارداد و تعهدات ناشی از آن

 • موارد فسخ

 • مبلغ قرارداد ، روش و نحوه ی پرداخت آن

 • قوه قاهره

 • مدت و شروع قرارداد

 • مالیات و عوارض قانونی

 • تضامین قرارداد

 • خسارات و جریمه های قراردادی

 • حداکثر مسئولیت

زمان: 9:00 الی 17:00

تاریخ: 1400/10/16

جذب و بکارگیری نفرات برتر دوره

برای ثبت نام وارد لینک زیر شوید

http://rahyaranlms.ir/utftc

با صدور مدرک معتبر دانشگاه تهران

تخفیف ویژه دانشجویی

تخفيف ثبت نام گروهي


ارتباط با ما : 

تلفن : 02188497291      02166569760     09059626900

نشانی : تهران – خیابان کارگر شمالی – بالاتر از چهار راه جلال آل احمد – دانشکده علوم و فنون نوین