توسعه طرح جذب و پذیرش متخصصین

پردیس فناوری کیش-طرح مشاوره تخصصی صنعت-گروه خدمات عمومی:

به نقل از روابط عمومی پردیس فناوری کیش در فاز یک جذب و پذیرش متخصصین علاقه مند به حوزه مشاوره و اجرای پروژه ،قابلیت های جدیدی به این بخش افزوده شده است .در همین محور دکتر داود رمضانی مدیرعامل پردیس ،ضمن اشاره به توافقات جدید با بانک کشاورزی در خصوص صدور کارت های چندکاره ویژه متخصصین،از ایجاد نمایندگی های فعال طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت در سطح استانها خبر داد،که به زودی شرایط آن اعلام می گردد.

همچنین ارتقای محیط های الکترونیکی جهت برگزاری مشاوره های آنلاین و نیز طرحهای آموزشی تحت وب ویژه متخصصان حوزه های مختلف صنعتی از دیگر برنامه های پردیس فناوری کیش اعلام شده است،در حال حاضر پیش ثبت نام این طرح(فاز یک) 7000 نفر به صورت حقیقی و حقوقی تا پایان سال اعلام شده است.که با بررسی مستندات و انجام مصاحبه مراحل جذب این افراد انجام می گردد.